EKAER

checkKompletné poradenstvo v oblasti služieb súvisiacich s problematikou EKAER pre živnostníkov, malé i veľké firmy

checkZastupovanie pri konaniach s príslušnými úradmi

checkVýpomoc pri riešení administratívnych procedúr

checkUž žiadne sankcie vyplývajúce z nedodržania povinností

checkVyhnite sa katastrofálnym právnym dôsledkom!

checkNeriskujte! Zastúpime vás!

Je pre vás EKAER príliš komplikovaný?

Čo ďalej pre vás môžeme urobiť?

  • Pomôcť s vykonávaním povinných hlásení vyplývajúcich zo systému EKAER
  • Poradiť vám za akých podmienok je nutné hlásenie vykonávať
  • Zadávať údaje cez EKAER webový portál za vás

  • Poskytnúť EKAER číslo okamžite v prípade potreby (ak od vás dostaneme kompletné informácie o tovare)
  • EKAER číslo môžeme rovno poskytnúť vami zvolenému subjektu, ktorý organizuje prepravu (toto číslo musí mať šofér počas pohybu na území Maďarska pri sebe)
  • Budeme sledovať všetky prípadné legislatívne zmeny, ktoré vojdú v platnosť
  • Preveríme, či váš tovar nemá nárok na výnimku z vykonávania hlásenia
  • Zaistíme správnosť všetkých odosielaných údajov

Zobraziť všetky aktivity!

Je pre vás problematika EKAER príliš zložitá? Kontaktujte nás!

Kontaktné informácie

Kontakty do jednotlivých pobočiek nájdete v záložke Kontakty.

Kontakt telefoniczny: +420 321 713 322