Služby

Vieme všetko, čo súvisí s Intrastatom či EKAER.

EKAER

 • Pri prevoze tovaru do Maďarska
 • Kedy je toto hlásenie povinné?
 • alebo jeho vývozu z tejto krajiny
 • Aké parametre musí dodávka spĺňať, aby ste boli od povinnosti oslobodení
 • ...prípadne ak Maďarsko slúži len ako tranzitná krajina
 • Čo Vám hrozí, ak hlásenie nevykonáte?
 • Ste povinní vykonávať hlásenie colnému orgánu v Maďarsku

Nechcete sa zaoberať podobnými otázkami a radšej by ste ich prenechali nám?

S nami nebudete musiet pracne študovať zákony a predpisy týkajúce sa systému EKAER a budete sa môct naplno venovať svojmu podnikaniu. Všetko potrebné vyriešime za vás my.

Viac informácií o službe Kontaktujte nás!

Intrastat

 • Keď začnete obchodovať s EU
 • Ste povinní vykazovať údaje do systému Intrastat
 • Musíte vypracovávať súhrnné výkazy
 • Evidovať, aký tovar bol dovezený z iného štátu EU
 • A vykazovať rovnaké údaje pre vývoz tovaru do EU
 • Aká je hmotnosť tovaru
 • Koľko kusov bolo dovezených
 • Aká bola fakturovaná cena
 • Pod akú položku z colného sadzobníka tovar spadá

Na všetko nemusíte byť sami

Pre záležitosti týkajúcich sa správy štatistiky Intrastatu sa kľudne môžete obrátiť na nás!

Viac informácií o službe Kontaktujte nás!

Aké činnosti nám môžete zveriť?

EKAER Intrastat

Kontaktujte nás!

Kontaktné informácie

Kontakty do jednotlivých pobočiek nájdete v záložke Kontakty.

Kontakt telefoniczny: +420 321 713 322