O nás

Robíme to, čo máme radi a robíme to najlepšie.

Počiatky

DCI Power, spol. s r. o. vznikla zlúčením dvoch nezávislých daňových a účtovných divízií s viac ako desaťročnou históriou. Došlo k tomu dňa 3.10.2007. Spoločnosť DCI Power, spol. s r. o. sa veľmi rýchlo zaradila medzi popredné české firmy. Patrila medzi prvé špecializované spoločnosti, ktoré sa zameriavali na poskytovanie colných deklaračných služieb a zabezpečovala aj realizáciu vykazovania údajov o pohybe tovaru medzi SR a ostatnými členskými štátmi EÚ (tzv. Intrastat). K tomu následne začala firma DCI poskytovať tiež colné poradenstvo. Posledný typ služieb, ktoré rozšírili firemné portolium, boli späté s vedením daňovej evidencie a firemného účtovníctva. Medzi prvých väčších klientov patrili spoločnosti Schenker, Atlas Copco, Moet Hennessy, Inditex.

Firma DCI Power, spol. s r. o. sídli v Kolíne. V roku 2013 sa rozhodla rozšíriť pole svojej pôsobnosti a otvára svoju prvú pobočku v Prahe.

„Už na začiatku sme uprednostňovali individuálny prístup. Možno to znie ako klišé, ale skutočne sa o svojich klientov náležite staráme. Chápeme, že práve úplná spokojnosť je kľúčom k udržaniu svojich ťažko získaných klientov. Aj to je jeden z dôvodov, prečo to nepreháňame s expanziou našej firmy. Chceme rásť a tiež rastieme. Ale postupne. Nechceme sa dostať do situácie, kedy budeme mať stovky klientov, ale nebudeme na ne mať čas. Nebudeme mať dostatok preškolených zamestnancov atď. Vďaka tomuto prístupu sa nám neustále darí udržiavať si vysokú kvalitu služieb. “

Jaroslav Štěpán
DCI Power, spol. s r. o.

Ako vznikol názov spoločnosti (DCI Power)?

Skratka DCI predstavuje začiatočné písmená troch z nášho pohľadu najzásadnejších služieb, ktorým sa naša firma venuje.

  • Dane a účtovné poradenstvo
  • Clo, DPH a ich výpočty
  • Intrastat a komunikácia s colnými úradmi

Slovíčko Power značí, že práve v týchto troch oblastiach tkvie naša najväčšia sila a nezdráháme sa tvrdiť, že patríme skutočne medzi špičku. A tak vznikol názov DCI Power.

Kto založil DCI Power?

Dvaja dlhoroční kamaráti a podnikatelia Jaroslav Štěpán a Jaroslav Černý. Oba podnikali v oblasti colných služieb, colného poradenstva a zabezpečovali pre svojich firemných klientov tiež daňové poradenstvo. Čoskoro na to vznikla myšlienka založiť a spojiť jednotlivé divízie pod jednu firmu. Slovo dalo slovo. A odtiaľ bol už len krôčik k vytvoreniu spoločnosti DCI Power, spol. s r. o.

Kontaktné informácie

Kontakty do jednotlivých pobočiek nájdete v záložke Kontakty.

Kontakt telefoniczny: +420 321 713 322